?

Log in

No account? Create an account
friends only - het schip is gestort [entries|archive|friends|userinfo]
nognooit

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

friends only [Aug. 11th, 2005|02:13 pm]
nognooit

al zoveel en
nog zoveel te gaan.
ik doe mijn boek
open...
en niet eens voor de eerste keer.het schip storte neer.
vanuit de blauwe lucht op de groene blauwe aarde.
een krater, dat het schip achter liet, was slechts het begin van de lange tocht.
de lange tocht tot stil
staan.
LinkReply

Comments:
From: vertrouwen
2006-07-29 01:20 pm (UTC)
Psst zou je zo lief willen zijn om een 0 (staat voor 10) te stemmen op mijn foto die nu in de most popular top staat Floor de Party Koei, via deze link, http://www.mtv.nl/summer/mostpopular.html ik kan een foon winnen en mn andere is kapot dus je zou me er een plezier mee doen, Bedankt! :')
(Reply) (Thread)