?

Log in

No account? Create an account
friends only - het schip is gestort [entries|archive|friends|userinfo]
nognooit

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

friends only [Aug. 11th, 2005|02:13 pm]
nognooit

al zoveel en
nog zoveel te gaan.
ik doe mijn boek
open...
en niet eens voor de eerste keer.het schip storte neer.
vanuit de blauwe lucht op de groene blauwe aarde.
een krater, dat het schip achter liet, was slechts het begin van de lange tocht.
de lange tocht tot stil
staan.
LinkReply

Comments:
From: dagobertduck
2006-03-07 02:56 pm (UTC)
hallo, jouw LJ ziet er best leuk uit, mag ik je toevoegen?
(Reply) (Thread)
From: vertrouwen
2006-07-29 01:20 pm (UTC)
Psst zou je zo lief willen zijn om een 0 (staat voor 10) te stemmen op mijn foto die nu in de most popular top staat Floor de Party Koei, via deze link, http://www.mtv.nl/summer/mostpopular.html ik kan een foon winnen en mn andere is kapot dus je zou me er een plezier mee doen, Bedankt! :')
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: elinev
2009-10-03 07:37 am (UTC)
oh, ik hou gewoonweg enorm veel van deze foto mm!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nognooit
2009-10-07 07:08 pm (UTC)
dankje. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: puppet_world
2009-12-08 09:57 pm (UTC)
Vind je het goed als ik je add? :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nognooit
2009-12-09 12:35 pm (UTC)
Tof, dat is goed. :)
Ik post alleen niet zo erg vaak, helaas.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mira_ianthe
2010-03-14 04:04 pm (UTC)
mag ik ook open doen, en de pagina's omslaan?
ik ben benieuwd vanwege je foto en de woorden, en en.. ik post zelf ook niet bijzonder veel meer, dus dat is voor mij geen bezwaar.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nognooit
2010-03-14 08:03 pm (UTC)
Is goed, ik add jou ook. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: cadmarapy
2011-11-01 12:29 pm (UTC)
keep posting like this it’s really very good idea, you are awesome!

(Reply) (Thread)